2001 18.12.01—01.03.14

Stäremarsch 18.12.2001

Stäremarsch 18.12.2001

10 Bilder

150 Gebuertsdag Dikricher Pompjeeën 24.6.2001

150 Gebuertsdag Dikricher Pompjeeën 24.6.2001

49 Bilder

aal Kiermess 13.7.2001

aal Kiermess 13.7.2001

19 Bilder

Ausstellung 29.6.2001

Ausstellung 29.6.2001

10 Bilder

Bagger 15.11.2001

Bagger 15.11.2001

9 Bilder

Bagger Gare Lcd 30.5.2001

Bagger Gare Lcd 30.5.2001

3 Bilder

Bagger Haiser 12.10.2001

Bagger Haiser 12.10.2001

9 Bilder

Cavalcade 25.2.2001

Cavalcade 25.2.2001

6 Bilder

Concert 23.12.2001

Concert 23.12.2001

8 Bilder

Ëmzoch 27.5.2001

Ëmzoch 27.5.2001

2 Bilder

Feierwierk 1.1.2001

Feierwierk 1.1.2001

3 Bilder

Gare Figuren 2.3.2001

Gare Figuren 2.3.2001

5 Bilder

Gasank 25.11.2001

Gasank 25.11.2001

5 Bilder

Lcd 23.4.2001

Lcd 23.4.2001

3 Bilder

Lcd 27.11.2001

Lcd 27.11.2001

2 Bilder

Handwierker Geschäftsleit 1.7.2001

Handwierker Geschäftsleit 1.7.2001

2 Bilder

Härebierg 31.12.2001

Härebierg 31.12.2001

1 Bild

Handwierker 7.6.2001

Handwierker 7.6.2001

3 Bilder

Keelen 25.1.2001

Keelen 25.1.2001

6 Bilder

Kfor 15.3.2001

Kfor 15.3.2001

4 Bilder

Kleeschen 1.12.2001

8 Bilder

Leit 15.5.2001

10 Bilder

Musek Eselen Gebai Chrëschtmaart 22.12.2001

5 Bilder

Musik Gesank 25.3.2001

23 Bilder

Tdl 14.6.2001

6 Bilder

Sportif méritant 2000 26.1.2001

4 Bilder