2015 22.01—26.09.15

Diekirch 18.1.2015
1
Schnéi 24.1.2015
2
Buergsamschdig 21.2.2015
3
Buergsonndig 22.2.2015
4
Pressioun 10.5.2015
5
Braderie 23.5.2015
6
Parad 18.6.2015
7
Maurice 8.7.2015
8
Aal Kiermess 10.7
9
Den Hinnchen 24.7.2015
10
Nei Bréck 30.7.2015
11
Diekirch 31.7.2015 0009
12
Diekirch réouverture 25.9.2015
13